DrayTek Vigor Cihazlarında Kullanıcı Bazlı Olarak Zaman ve Data Limitli Internet Kullanımı Nasıl Yapılır?

DrayTek Vigor Cihazlarında Kullanıcı Bazlı Olarak Zaman ve Data Limitli Internet Kullanımı Nasıl Yapılır?


KONU 

DrayTek Vigor Cihazlarında Kullanıcı Bazlı Olarak Zaman ve Data Limitli Internet Kullanımı Nasıl Yapılır?

ILGILI CIHAZLAR      

DrayTek Vigor 2860, 2912, 2925,3220 Serileri

Doküman Tarih ve Revizyonu  

15.09.2017

Yazılım Sürümü 

İlgili Cihazların Aktif Kullanılan Son Versiyon Yazılımları

Donanım Sürümü

001

Açıklama / Senaryo / Topology

Belirtilen cihazlarda tanımlanan belirli kullanıcılara limitli bir Internet hizmeti sağlamak

 

Bu dokümantasyonumuzda sizlerle DrayTek Vigor Serisi cihazlar üzerinde “User Management” tarafında yer alan

“Kullanıcı-Bazlı/User-Based” işlemler ile ilgili yapılandırmalardan bahsedeceğiz. Yapılandırmalarda hangi noktalara

dikkat edeceğimizi ve ara yüz de yer alan teknik terimlerin ne anlama geldiğinden ayrıca bahsedilmiştir. İçerik ise

tamamen kullanıcıya özgü bir Internet kullanımı sağlama tabanına dayandırılarak oluşturulmuştur.

 

1. İlk olarak cihaz ara yüzünden “User Management >> General Setup” bölümüne geliniz. Burada cihazımızı “User-

Based” moduna geçirmeniz gerekmekte ve üretici firmanın sağladığı iki adet uyarıyı dikkate alarak işlemlerimizi takip

etmeliyiz.

- User-Based / Kullanıcı-Bazlı Mod: Güvenlik Duvarı (Firewall) içinde yer alan aktif kurallar var ise bu kurallar aynen

tüm ağ üzerinde yer alan kullanıcılara uygulanacaktır ya da burada IP bazında işlem yapılan kullanıcılarınız var ise “pass

ya da block” işlemlerinden etkilenmeye devam edeceklerdir. Kimlik doğrulama işlemi de eş zamanlı olarak çalışmaya

devam edecektir.

Güvenlik duvarı içinde aktif olmayan kurallar var ise paket trafiği aktif olmayan kurallardan etkilenmeyecektir. “User-

Based/Kullanıcı-Bazlı” yapı aktif olduğu için kimlik doğrulama işlemi yapılacaktır. 

 

2. Durum aktivasyonu sonrasında kullanıcı tanımını sağlayacağımız bölüme geçerek gerekli kullanıcı tanımlarımızı

sağlamalıyız. Bu işlem için “User Management >> User Profile” bölümüne gelmemiz gerekmektedir.

 

 

3. Herhangi bir Index numarasından profil içeriğine girdikten sonra aşağıdaki işlemleri takip ederek kullanıcımıza özgü

tanımlar sağlayabiliriz. Kullanıcı adı ve şifre yapılandırması ile yapılandırmaya başlıyoruz. “Enable Time Quota” (Zaman

Tanımlı); belirlediğiniz zaman kadar Internet hizmetinin kullanımını sağlayacaktır. Dikkat etmemiz gereken nokta ise;

zaman değerlerini elle tanımlamamanız olacaktır. Tanımı yaparken “+” ya da “-“ butonlarını kullanarak zaman

değerlerinin değişikliğini sağlayınız. Bu hem “Data Quota” hem de “ Time Quota” için geçerlidir.

- Idle Timeout:  Kullanıcı sisteme bağlanır ve burada belirlediğiniz süre zarfında herhangi bir trafik oluşturmazsa sistem

otomatik olarak kullanıcıya “logout/sistem çıkış” işlemi uygulamaktadır.

- Max. User Login: Aynı anda bir kullanıcı adı ve şifre ile kaç ayrı cihazın sisteme bağlanmasını istediğimiz kısımdır.

Örnek verecek olursak bir kullanıcının sahip olduğu masaüstü bilgisayar ve kullanmış olduğu akıllı telefonu ile aynı anda

eş zamanlı olarak sistemden bağlantı alması olarak örnekleyebiliriz.

 

 

- Bu noktada External/dış ya da Internal/ iç RADIUS desteğini de kullanabilmeniz mümkündür.

- “Enable” edilmeyen hiçbir kullanıcı kimlik doğrulama işlemini geçemez. Bu kısımda tanımladığınız her kullanıcı

profilinin “Enable” yaparak aktifliğini sağlayınız.

- Bu işlemler tamamlandıktan sonra kullanıcı adı ve şifresi ile bağlanan kullanıcının kullanım zaman aralığını aşağıdaki

gibi gözlemleyebiliriz. 

 

4. Yönetici “User Management >> User Online Status” bölümünden istediği kullanıcının anlık olarak limitlerini

güncelleyebilmektedir. 

 

**Belirlenen süre tamamlandıktan sonra kullanıcının Internet bağlantısı kesilecek ve tekrar login/sistem girişi

olmadığı sürece Internet bağlantısı sağlayamayacaktır.

 

-->“Idle Timeout” yapısından kısaca bahsetmiştik. Burada nasıl yapılandırıldığından uygulamalı olarak bahsedelim:

 

 

- Ayarlamaları sağladıktan sonra kullanıcınn bilgilerini aşağıdaki gibi gözlemleyeceksiniz burada “00:00:24” idle

timeout/ zaman aşım sayacının anlık değerini ve azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Süre dolduğunda ekran “-  -“

işaretini gözlemleyeceksiniz. Bu işaretin anlamı ise kullanıcının sistem dışına zaman aşım süresinden dolayı

atıldığını göstermektedir. Aşağıdaki görselde bu durumu gözlemleyebilirsiniz.

 

 

-->“Data Quota” yapısının nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığından bahsedelim. Kullanıcı tanımı sağladığımız

bölümde yer alan  “Enable data Quato” bölümüne gelip aktifliğini sağladıktan sonra yine “+” ve ”-“ butonlarını

kullanarak gerekli data kullanım oranını  “MB ya da GB” bazında tanımlamanız mümkündür.

 

 

-  Kullanıcı sistem girişinden sonra bağlantı durumunu aşağıdaki gibi gözlemleyebilir ve data kontrolünü verilen

değerleri aşağıdaki gibi gözlemleyebiliriz.

 

 

- “User Management >> User Online Status” bölümünden istediğiniz kullanıcının anlık olarak “Data Quota” değerini

yükseltebilirsiniz.

 

 

**NOT: Time ve Data Quota değerlerini “0” değerinde bırakırsanız “Unlimited/limitsiz” bir kullanımı tanımladığınız

kullanıcılara vermiş olacaksınız.

ÖNEMLİ NOT: 3.8.5 yazılımı ile birlikte eklenen “Reset Quota Automatically” özelliğini belirtelim ve çalışma yapısından

bahsedelim:

- Bu işlem ile kullanıcıların bağlantı aldıktan sonra periyodik olarak kota yenileme işlemini ve her kullanıcı için ayrı ayrı

belirli zaman aralıklarında bu işlemin uygulanmasını sağlayacaktır.

- Kullanıcı tanımı içerisinde yer alan “Reset quota automatically” bölümüne geliniz. Bu kısımda 2 adet “reset” seçeneği

bize sunulmaktadır.

- When login permission Schedule expired: Bu özellik aktif edilerek kullanım sağlandığında, kullanıcı tanımı sağlarken

belirttiğniz zaman içerisinde burada tanımladığınız süre de eş zamanlı başlayacaktır. Burada tanımlanan süre sizin

belirlediğiniz süre içerisinde tamamlandığında kullanıcının kota durumunu resetleyip belirlene/tanımlanan kullanıcı kota

bilgilerine geri döndürecektir. Böylelikle kullanıcılar kullanım sırasın Data limiti doldu ya da time limiti doldu gibi uyarı ile

karşılaşmayacaklardır.

- At the start time of Schedule: Burada ise belirlenen ve oluşturulan “zamanlama/Schedule” profillerini kullanarak “Data

Quota ve Time Quota” işlemini uygulayabiliriz. Yapı bir önce ki ile temelde aynı işleve sahiptir. Kullanıcı bağlantı aldıktan

sonra belirlenen profil dahilinde otomatik olarak kota reset leme işlemini sağlamaktadır.