Müşteri Memnuniyeti Yönetimi | Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi


SİMET MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM POLİTİKASI (ISO10002:2018 - Sertifika için TIKLAYINIZ)

1. Kuruluşumuz, müşterilerimizin tüm öneri, talep, itiraz ve şikayetlerini kolaylıkla iletebileceği, sonuç alabileceği etkili bir etkileşim sistemini kurmuş ve bu sistemi her tür ortamda aktif olarak kullanıma sunmuştur,

2. Kullanıma sunmuş olduğumuz sistemin temelinde yer alan kurumsal ERP sistemimiz, muhtelif yöntemlerle kuruluşumuza gelebilecek müşteri istek ve taleplerini etkili, tarafsız ve sadece yönetim tarafından değerlendirilen gizlilikte ele alabilmek için ana platformumuzdur,

3. Müşteriler ile yapılan etkileşimler yürürlükte olan yasal şartlar, kuruluşumuz etik ve ticari ilkeleri, dünyaca kabul görmüş etik ve ticari ilkeleri, kuruluş politikalarımız ve ayrıca kamu tarafından yapılmış düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilerek, her aşamada müşterilere geri bildirimde bulunulmaktadır,

4. Çözüme ulaşmış istek, öneri ve şikayetler, kuruluşumuz genel müşteri memnuniyeti yönetim politikasını iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı olarak kullanılır,

5. Müşteri memnuniyeti, kuruluşumuzun tüm ürün ve hizmet aşamalarında iyileştirici etki olarak kullanılmakta ve kuruluşumuz verimliliğine etki edebilecek şekilde etkileşimler oluşturulmaktadır,

6. Kuruluşumuz faaliyetlerine ilişkin yukarıda verilmiş olan yapılanma bilgilerimiz ışığında, kuruluşumuzun ticari faaliyetleri çerçevesinde, müşteri memnuniyetini en öncelikli değeri kabul ederek, tüm öneri, istek, şikayet, memnuniyetsizlik, itiraz ve ihtiyaçları samimiyetle, gizlilikle ele alıp, yürürlükte olan yasal şartlar, mesleki, ticari ve kuruluşumuz etik ilkeleri çerçevesinde müşteri lehine çözümleyeceğimizi ve bu aşamaların tamamında şeffaf davranacağımızı taahhüt ederiz!

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kuruluşumuzun müşteri memnuniyeti yönetim sistemi olabildiğince geniş ortamlarda, şeffaf ve güvenli bir şekilde etkileşim alabilmek için yapılandırılmıştır. Bu amaçla kuruluşumuz her tür şikayet, öneri, memnuniyetsizlik ve benzeri etkileşimleri aşağıdaki yöntemler ile alarak kurumsal ERP sistemine kaydetmektedir. Tüm etkileşimler alınış ve kayıt aşamaları da dahil olmak üzere sadece yönetim tarafından görülebilmekte ve değerlendirilebilmektedir.

1. Web Sitesi üzerinden,

Kuruluşumuza ait  kurumsal web sitesi ve diğer ilişkili web ortamları.

2. Email vasıtası ile,

Kuruluşumuz,    kurumsal email adreslerine veya sadece üst yönetimimiz tarafından görülebilen  adresine gönderilen etkileşimler.

3. Posta yoluyla,

Klasik kağıt ortamında hazırlanmış olan etkileşim kuruluşumuzun genel müdürlük adresine “ŞİKAYET” veya “ETKİLEŞİM” rumuzu ile gönderilen posta.

4. Telefon vasıtası ile,

Kuruluşumuza ait kurumsal telefon hatlarımız “+90.312.4728787” aranarak yönetim temsilcisi ile görüşülerek.

5. Kuruluşumuz çalışma mekanlarında kağıt form doldurulması yolu ile,

Kuruluşumuz kalite yönetim sistemi formları (HMF002 referans numaralı) doldurularak yönetime verilebilir.

6. Sosyal medya vasıtası ile,

Kuruluşumuz personeli tarafından işletilen açıklanmış sosyal medya (Facebook, Twitter v.s.) ortamlarında iletilen etkileşimler.

7. Üçüncü şahıslar veya temsilciler vasıtası ile,

Müşteri tarafından kendisini temsil için atanmış üçüncü şahıs veya vekiller vasıtası ile etkileşim.

8. Doğrudan etkileşim,

Müşteri doğrudan kuruluşumuz yönetimi ile görüşebilir.

 

SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.