Xentino AC080 ve AC260 Enterprise Gateway WLAN Controller Cihazlarda RADIUS Doğrulaması Konfigürasyonu Nasıl Yapılır? | Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Xentino AC080 ve AC260 Enterprise Gateway WLAN Controller Cihazlarda RADIUS Doğrulaması Konfigürasyonu Nasıl Yapılır?

Bu doküman da Xentino AC080 ve AC260 Enterprise Gateway WLAN Controller Cihazlarda RADIUS Doğrulaması ve AP Yönetim konfigürasyonu için gereken konfigürasyonlar ele alınmıştır.


 

KONU

Radius Ayarları

İLGİLİ CİHAZLAR

Xentino AC080 ve AC260 Serisi Enterprise Gateway WLAN Controller

Doküman Tarih ve Revizyonu

15.02.2022

Yazılım Sürümü

Hepsi

Donanım Sürümü

-

Açıklama / Senaryo / Topology

Xentino Ap Controller üzerinde RADIUS kullanımı

 

Bu dokümanda Xentino AC080 ve AC260 Serisi Enterprise Gateway WLAN Controller ile RADIUS doğrulamasının nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

 

Adım 1: Radius Sunucumuz üzerinde Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller için Radius istemci profili luşturuyoruz.

Radius sunucu IP                                                                  : 192.168.10.22
Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller Wan IP         : 192.168.10.240

Shared Key                                                                            : simet123!

 

Adnım 2: Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller WAN yapılandırması

 

Adım 3: Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller LAN yapılandırması

Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller LAN IP                            :172.16.0.1

Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller LAN Subnet Mask          :255.255.255.0

 

Adım 4: Doğrulama yöntemi seçimi

Portal Auth Switch olarak belirliyoruz.

 

Adım 5: Portal Auth ayarları

Login olan kullanıcıları www.simet.com.tr sitesine yönlendirebiliriz.

 

Adım 6: Radius istemci ayarları

 

Adım 7: AccessPoint’lerin controller ile eşleştirilmesi

Fit mod da bulunan AP’lerimizi Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller’ın LAN portuna bağlayarak “AC Managemet” >> “AP List       “  bölümünde listelenmesini beklemeliyiz

 

Adım 8: AccessPoint için Configure Template oluşturulması

AP’lerimiz listelendikten sonra “AC Managemet” >> “AP Configure Template“  sekmesi altında “Add template” butonuna tıklayarak ekliyoruz

 

 

Template’mizi ekledikten sonra edit etmek için çift tıklıyoruz ve açılan bölümde 2.4G ve 5.8G için ayrı ayrı SSID ve şifreleme yöntemini belirliyoruz.

Not: Burada wifi şifresi OPEN seçilmiştir çünkü RADIUS doğrulaması kullanılacaktır.

 

Adım 9: Oluşturduğumuz Template’yi AP’lere uygulama

AP’mizi ve oluşturduğumuz template’mizi Apply ediyoruz.

Bu işlemlerden sonra Xentino Enterprise Gateway WLAN Controller cihazının LAN tarafındaki bürün kullanıcılar RADIUS doğrulaması ile network’e dahil olabileceklerdir.